image image

Misako Aoki presents "kawaii" world

aokimisako
aokimisako
shirai
shirai
aokimisako
aokimisako
jsk

Blouse:$B!o(B5,390 / Jumperskirt:$B!o(B7,590
Pannier:$B!o(B7,590 / Socks:$B!o(B2,090 / Shoes:$B!o(B6,490


aokimisako
aokimisako
mermaid
shirai
shirai
shirai
shirai

Blouse:$B!o(B5,390 / Skirt:$B!o(B6,490 / Pannier:$B!o(B7,590
Petticoat:$B!o(B4,290 / Socks:$B!o(B2,090 / Shoes:$B!o(B6,490


shiraiaokimisako
 
imageimage
 
alt_text
 
alt_text

alt_text

Model / Misako Aoki
Model / Shirai
Hair&Make-up / Akio Namiki$B!J(BKurara System$B!K(B
Photo / Hironobu Onodera$B!J(BBoulego$B!K(B

alt_text